XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Wymiana międzynarodowa

Międzynarodowa wymiana między szkołami to okazja do poznania innych ludzi, kultur, języków, zwyczajów, systemów edukcji, tp otwarcie na inność i jej akceptacja. XII LO w Poznaniu uczestniczyło i współorganizowało

  • wymianę z Ukrainą,
  • wymianę z Francją,
  • współpracę zdalną z Brazylią.
Skip to content