XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Ceremoniał szkolny

PATRONKA

XII LO w Poznaniu nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie, światowej sławy uczonej pochodzenia polskiego. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii. Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Pod jej kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Była prekursorem nowej gałęzi nauki – radiochemii.

Została wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy – w roku 1903 z fizyki wraz z mężem za badania nad odkrytym przez Antoine’a Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, a po raz drugi – w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie.

Poniżej linki do archiwalnych zdjęć, filmów i nagrań jej poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie, a także ciekawostki z jej biografii. Szczególnie polecamy:

  • nagranie głosu wielkiej polskiej uczonej podczas uroczystości wręczenia jej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Radiologii medalu za wkład w badania nad nowotworami (Paryż, lipiec 1931 roku),Maria Skłodowska-Curie otrzymała od Amerykańskiego Stowarzyszenia Radiologii medal za wkład w badania nad nowotworami. Uroczystość jego wręczenia odbyła się w Paryżu w lipcu 1931 roku. Maria Skłodowska-Curie miała wtedy 63 lata. Przy tej okazji nagrano wyjątkowy film, który ostatnio poddano cyfrowej rekonstrukcji i udostępniono. To jedyne zachowane nagranie głosu polskiej laureatki Nagrody Nobla. Materiały: Curie Museum, Paris. https://www.youtube.com/embed/hZEaqsXNROU
  • artykuł z czasopisma «Ale historia»: Klan Skłodowskich. Historia rodzinna,
  • śladami M. Skłodowskiej-Curie w Paryżu – artykuł,
  • zdjęcia w serwisie flickr.com (hasło:Marie Curie, licencja: no known copyright restrictions).

SZTANDAR

Sztandar ufundowała Rada Rodziców XII LO. Jego przekazanie odbyło się 3 grudnia 2010 r. Odtąd sztandar towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym, nadajac im podniosły charakter. Wybór do pocztu sztandarowego stanowi wyróżnienie dla ucznia.

CZCZENIE ROCZNIC NARODOWYCH

Poczet sztandarowy XII LO bierze również udział w czczeniu rocznic narodowych na terenie Poznania, godnie reprezentując szkołę.

HYMN SZKOLNY

Odśpiewanie hymnu szkolnego to obowiązkowy punkt programu wielu uroczystości. Autorami słów są uczniowie (obecnie już absolwenci) XII LO.

Całe życie przed nami, wiele czeka nas prób.
Choć jesteśmy tak młodzi, to dojrzały jest w nas duch.
Wiemy, z kogo brać przykład, kto wytycza nam cel.
Ona jedna tym światłem, warto czerpać z Niej,
Warto czerpać brać przykład z Niej.

Maria Skłodowska-Curie, Maria Skłodowska-Curie,
Maria Skłodowska, Skłodowska-Curie
Wzorem dla nas jest!
Maria Skłodowska-Curie, Maria Skłodowska-Curie,
Maria Skłodowska, Skłodowska-Curie
Dumą naszej szkoły i promieniem serc!

Skip to content