XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Uczniowska wymiana polsko-francuska

FOUGERES – POZNAŃ

IDEA

Pierwsza w historii XII LO wymiana polsko-francuska została zapoczątkowana na przełomie stycznia i lutego 2016 r. Miała wówczas miejsce wizyta studyjna przedstawicieli XII LO w szkole średniej Jean Baptiste le Taillandier w Fougères we Francji. Jej celem było nawiązanie współpracy ze szkołą francuską oraz przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących realizacji wspólnego projektu, którego uwieńczeniem ma być wymiana uczniowska w 2017 roku. 

Program wizyty obejmował zwiedzanie szkoły, poznanie zasad funkcjonowania szkolnictwa średniego we Francji oraz wymianę doświadczeń. Francuscy nauczyciele okazali się niezwykle zainteresowani Polską i współpracą z naszym liceum.

Rewizyta strony francuskiej zaowocowała ustaleniami dotyczącymi projektu. W kolejnych miesiącach udało się sfinalizować urzędowo-prawne formalności. Wymiana ruszyła w marcu 2017 r. Gościliśmy 27 uczniów i 3 nauczycieli z  Lycee Edmond Michelet z Bretanii. Tematyka spotkania: kultura i historia Poznania i Wielkopolski oraz problem migracji.

 WYDARZENIA

  • polska młodzież i nauczyciele we Francji (Normandia, Fougères, Rennes, Paryż) – wrzesień 2018 r.,
  • francuska młodzież i nauczyciele z Fougères w Polsce (Poznań, Gniezno, Kraków) – czerwiec 2018 r.,
  • polska młodzież i nauczyciele we Francji (Paryż, Fougères, Saint Michelle) – wrzesień 2017 r.,
  • młodzież i nauczyciele ze szkoły w Fougères we Francji z wizytą w Poznaniu – marzec / kwiecień 2017 r. – film z koncertu pożegnalnego na FB,
  • młodzież i nauczyciele ze szkoły w Fougères we Francji z wizytą w Poznaniu – marzec / kwiecień 2017 r.,
  • rewizyta francuskich nauczycieli – listopad 2016 r.,
  • wizyta studyjna w szkole średniej Jean Baptiste le Taillandier w Fougères we Francji – styczeń / luty 2016
Skip to content