XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca SU: Olga Resztak 3PB

Wiceprzewodnicząca SU:

Administrator strony na FB:

Skarbnik SU: Anastazja Kromolnicka 3PA

Opieka nad SU: mgr Agata Fowles

Czekamy na Ciebie!

Samorząd Uczniowski – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Aby mogli efektywne wpływać na życie XII LO, wybierani są ich przedstawiciele.

SU XII LO w swoim działaniu kieruje się zasadą „Nic o nas bez nas”. Organizuje imprezy okolicznościowe, inicjuje różne akcje charytatywne, konsultuje dokumenty szkolne. Wybiera spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego. Zob. więcej informacji i galerię zdjęć w zakładce Inicjatywy SU.

Skip to content