XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca SU: Wiktoria Krzyżagórska 3A

Wiceprzewodniczący SU: Marta Stachowiak 3A

Administrator strony na FB: mgr Agata Fowles

Opieka nad SU: mgr Agata Fowles

Czekamy na Ciebie!

Samorząd Uczniowski – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Aby mogli efektywne wpływać na życie XII LO, wybierani są ich przedstawiciele.

SU XII LO w swoim działaniu kieruje się zasadą „Nic o nas bez nas”. Organizuje imprezy okolicznościowe, inicjuje różne akcje charytatywne, konsultuje dokumenty szkolne. Wybiera spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego. Zob. więcej informacji i galerię zdjęć w zakładce Inicjatywy SU.

Skip to content