XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodniczący: p. Maciej Szrajber

Wiceprzewodnicząca: p. Magdalena Janiszewska

Protokolantka: p. IwonaHossa-Derewecka

KOMISJA REWIZYJNA

p. Bartosz Sobowski

p. Anna Połczyńska

p. Katarzyna Płowaś

PRZEDSTAWICIELE RR do zatwierdzenia programu profilaktyczno-wychowawczego:

p. Izabela Bolesławska

p. Piotr Gajdziński

p. Magdalena Janiszewska

Konto Rady Rodziców: 47 1090 2590 0000 0001 2947 4460

Skip to content