XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący: p. Maciej Szrajber

Wiceprzewodnicząca: p. Sylwia Narożnowska

Protokolantka: p. Agnieszka Walota

KOMISJA REWIZYJNA

p. Anna Połczyńska

p. Bartosz Biały

p. Elżbieta Czembrowska

PRZEDSTAWICIELE RR do zatwierdzenia programu profilaktyczno-wychowawczego:

p. Izabela Bolesławska

p. Piotr Gajdziński

p. Magdalena Janiszewska

Konto Rady Rodziców: 47 1090 2590 0000 0001 2947 4460

Skip to content