XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Po Moc

Pracujemy w składzie: mgr Adam Dziatkiewicz, pedagog szkolny & mgr Barbara Pniewska, psycholożka.

Naszym celem jest, żeby młodzież znajdowała rozwiązania i to rozwiązania bezpieczne. Naszym celem jest pomóc dostrzegać ludzi, u których można szukać pomocy i wsparcia. Naszym celem jest uczenie rozmowy, także z najbliższymi osobami.

Pomagamy chętnie, cierpliwie, dyskretnie. Budujemy atmosferę współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Prowadzimy koła pozalekcyjne (muzyczne i społeczne) oraz zajęcia dodatkowe (w tym wzmacniające odporność psychiczną). Zachęcamy młodzież do realizacji własnych inicjatyw i zapewniamy wsparcie na wybranej przez nich drodze.

AKTUALNOŚCI

Skip to content