XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Inicjatywy SU

Opiekun: mgr Agata Fowles

Przewodnicząca SU: Wiktoria Krzyżagórska 3A

Wiceprzewodnicząca SU: Marta Stachowiak 3A

Skarbnik SU: Joanna Zgórska 3B

SU XII LO w swoim działaniu kieruje się zasadą „Nic o nas bez nas”. Organizujemy imprezy okolicznościowe, inicjujemy różne akcje charytatywne, konsultujemy dokumenty szkolne. Wybieramy spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego.

Mamy mnóstwo pomysłów, jak ubarwić i uatrakcyjnić życie Dwunastki. Zapraszamy całą społeczność szkolną do zaangażowania się w nasze akcje i inicjatywy. Niektóre z nich weszły już na stałe do szkolnego kalendarza. Inne być może będziemy długo wspominać. Nowe pomysły to z kolei cenny powiew świeżości. Każdy członek szkolnej społeczności może odcisnąć swój ślad w historii Dwunastki.

AKTUALNOŚCI

Skip to content