XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Współpraca ze szkołą
w Brazylii

ZDALNIE ZE SZKOŁĄ w JARAGUA do SUL

IDEA

17 lutego 2014 r. we Florianopolis, stolicy brazylijskiego stanu Santa Catarina, odbyła się wideokonferencja inaugurująca współpracę 6 szkół: 3 polskich i 3 brazylijskich. Po stronie brazylijskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych z polonijnych miejscowości Jaraguá do Sul, Itaiopolis oraz Indaial, po stronie polskiej – reprezentanci liceów z Poznania, Sokołowa Podlaskiego oraz Stoczka. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz oświatowych. Współpraca będzie realizowana w oparciu o listy intencyjne podpisane przez polskie szkoły ze Stanowym Ministerstwem Edukacji w Santa Catarina. Zostały one przekazane dyrektorom polskich placówek przez konsula RP w Kurytybie, p. Marka Makowskiego. Podkreślił on doniosłość momentu – to pierwsze tego typu porozumienie od 75 lat.

P. Ludmile Pawlowski – pomysłodawczyni i koordynatorowi projektu, p. Anie Badura oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wirtualny most między Polską a Brazylią stał się faktem, należą się wielkie słowa uznania. Za determinację, wkład pracy i wiarę, że 10 tys. km nie stanowi przeszkody w nawiązywaniu interesujących znajomości i trwałych przyjaźni.

Współpraca, przewidziana na 3 lata, obejmuje szeroko rozumianą wymianę kulturalną oraz dzielenie się doświadczeniami edukacyjnymi. Zakłada też, że młodzi ludzie i ich nauczyciele będą się uczyć wspólnie oraz nawzajem od siebie. W planach jest również wiele przedsięwzięć integracyjnych i wzmacniających polską tożsamość. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą na wzrost zainteresowania polską kulturą i językiem wśród młodzieży polonijnej, a także promocję Polski i Polonii wśród Brazylijczyków. Dla polskich uczestników wymiany interesujące będzie bliższe poznanie tak egzotycznego dla Europejczyków kraju, jakim jest Brazylii.

SPOSOBY I KANAŁY KOMUNIKACJI

Z uwagi na uwarunkowania geograficzne komunikacja i współdziałanie szkół partnerskich odbywa w Sieci z wykorzystaniem multimediów. Komunikujemy się poprzez:

 • wideokonferencje – w okresie luty – czerwiec 2014 odbyło się 5 spotkań online,
 • blog dedykowany projektowi,
 • szkolne kanały na YouTube – pozwalają udostępnić filmy wykonane przez uczestników projektu,
 • pocztę elektroniczną – służy głównie koordynacji projektu,
 • strony internetowe szkół – można tu znaleźć informacje tekstowe, galerie zdjęć, linki nt. projektu,
 • informacje na profilach szkół na Facebooku,
 • prywatne kontakty uczestników projektu na Facebooku,
 • w planach – zdalna praca zespołowa, wykonywanie wspólnych zadań przy użyciu aplikacji w „chmurze”.

TEMATYKA

Uzgodniono 7 głównych zagadnień tematycznych. Mają one charakter ramowy. Jesteśmy otwarci na modyfikacje wynikające z sugestii uczniów i nauczycieli, tak by działania w ramach projektu odzwierciedlały zainteresowania obu społeczności szkolnych. Nie obowiązuje również sztywny terminarz – o kolejności realizacji zadań decyduje okres kalendarzowy (w tym kalendarz roku szkolnego), ciekawe wydarzenia w Polsce i Brazylii, propozycje uczestników projektu.

 • Poznajmy się! – Prezentacja szkoły i członków jej społeczności.
 • Region, w którym mieszkamy – Rys geograficzny regionu, jego fauna i flora. Miejsca warte zobaczenia.
 • Moje miasto – Coś niecoś z historii. Coś niecoś z ekonomii – profil gospodarczy miasta. Najważniejsze zabytki. Słynni ludzie. Co warto zobaczyć oraz gdzie warto pójść i dlaczego? Najważniejsze wydarzenia kulturalne. W moim mieście najbardziej lubię…
 • Regionalne tradycje – Święta typowe dla regionu. Tradycyjne stroje. Tradycyjna muzyka. Tradycyjna kuchnia. Baśnie, bajki, legendy i podania.
 • My, nasze miasto i region współcześnie – Muzyka współczesna. Kultura. Zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego. Mody na….
 • Literatura – Wspólne opracowanie wybranego utworu / fragmentu utworu twórców polskich i brazylijskich.
 • Sztuki piękne (wizualne) – Najciekawsze przykłady rzeźby malarstwa, architektury, baletu.

 PLUSY PROJEKTU

 • doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie IT (uczniów i nauczycieli),
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wystapień publicznych,
 • zainteresowanie życiem młodych ludzi w innej części świata,
 • dostrzeganie podobieństw (świat jako „globalna wioska”),
 • otwarcie na inność („Każdy jest inny dla innych”),
 • poznanie ciekawych ludzi (Konsul Honorowy Brazylii w Poznaniu).
Skip to content