XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Szkoła zdalnie

EDUKACJA W CZASIE PANDEMII

W latach szkolnych 2019/20, 2020/2021 oraz 2021/2022 przez ponad 40 tygodni realizowaliśmy zajęcia edukacyjne zdalnie.

Podczas działania w trybie edukacji zdalnej korzystamy z platformy Google Workspace for Education z aplikacjami Meet, Classroom, Kalendarz, Dysk Google, Gmail, Jamboard. Każdy uczeń ma unikatowe konto. Rodziców zapraszamy do spotkań online na platformie Meet.

Nie ograniczamy się do realizacji podstawy programowej. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego, szkolnej psycholożki, pedagoga, nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 odbywały się wydarzenia atytystyczne, spotkania online z ciekawymi ludźmi, organizowane były konkursy, realizowane projekty. Efektywnie działała pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Przykładem Pomocne śniadania, które z p. 40 na drugim piętrze przeniosły się do sieci. Powstały nowe numery gazetki Pryzmat, rozbudował się szkolny kanał na YouTube. Prężnie działaliśmy i nadal działamy w serwisach społecznościowych. Drzwi otwarte dla Kandydatów i ich Rodziców w kwietniu 2021 miały formę spotkań online. Dla chętnych odbyły się próbnę egzaminy maturalne.

Doświadczenia i umiejętności zdobyte w czasie edukacji zdalnej wykorzystujemy także podczas nauczania stacjonarnego. Nadal w użyciu jest platforma Google Workspace for Education, Dysk Google i Classroom w dalszym ciągu służy do udostępniania i przekazywania zadań, instrukcji, materiałów dydaktycznych, prac dodatkowych, zadań zindywidualizowanych.

Skip to content