XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Proponowane klasy 2024/2025

W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu planuje się utworzyć w roku szkolnym 2024/2025 następujące klasy pierwsze:

Symbol
oddz.
Nazwa
klasy
Przedmioty
wiodące
Przedmioty przeliczane
na punkty
Drugi język obcy
do wyboru
1A klasa ekonomiczna
profil matematyczno – geograficzno – językowy
matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy
język hiszpański (od podstaw
lub kontynuacja)
1B1
klasa humanistyczna
profil teatrologiczno – filmoznawczy
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
język obcy
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)/język łaciński (od podstaw)
1B2 klasa humanistyczna
profil prawniczy
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
język obcy
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)/
język łaciński (od podstaw)
1D profil biologiczno – chemiczny biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
język hiszpański (od podstaw)/język niemiecki (kontynuacja)/ język łaciński (od podstaw)
1E klasa politechniczna
profil matematyczno – informatyczno – językowy
matematyka
informatyka
język angielski
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
język hiszpański (od podstaw)/
język niemiecki (kontynuacja)

Uwaga!

  • Język angielski: język wiodący (3h w tygodniu), kontynuacja nauki z lat poprzednich.
  • Drugi język obcy (2 h w tygodniu): język hiszpański od podstaw lub kontynuacja, język niemiecki – kontynuacja, język łaciński od podstaw (zgodnie z opisem klas).
  • W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • Grupa językowa nie może liczyć więcej niż 16 osób.

Skip to content