XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Regulamin przyjęć do XII LO – rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 – pobierz

Harmonogram rekrutacji – pobierz

Jak wypełnić i wysłać wniosek – instrukcja

Druki niezbędne w czasie składania dokumentów w XII LO:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy wypełnić, wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru! WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIAĆ POSŁUGUJĄC SIĘ SYSTEMEM NABÓR 2023!

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki – pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunku rodziny wielodzietnej – pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej – pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz

Terminy rekrutacji zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 (załącznik nr 1) do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 19 stycznia 2023 r.)

Skrócony harmonogram rekrutacji:

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają wniosek wraz z dokumentami od  15 maja (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 1500.
 2. 23 czerwca – 10 lipca 2023 do godz. 1500 – przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty i możliwość zmiany dokonanych wyborów szkół i oddziałów.
 3. 17 lipca 2023 roku o godz. 1200 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. Od 17 lipca do 20 lipca 2023 r. od godz. 900 do godz. 130021 lipca 2023 r. od godz. 900 do godz. 1500 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;
  • Oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka – dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna;
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania);
  • Karta zdrowia dziecka.

 5. 24 lipca 2023 r. do godz. 1200 — szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 6. do 27 lipca 2023 do godziny 1500 – termin składania wniosku do Szkolnej komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
 7. Rekrutacja uzupełniająca:

  • Złożenie / zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godziny 1500;
  • Podanie przez Szkolną komisję rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
   3 sierpnia 2023 r., godzina 1200;
  • Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 1500;
  • Podanie przez Szkolną komisję rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły – 11 sierpnia 2023 r., do godziny 1200;
  • Wystąpienie do szkolnej komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia – do 14 sierpnia 2023 r.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Skip to content