Rok szkolny 2018/2019 

 

S

S


 

 

Rok szkolny 2017/18

 

Sesja naukowa na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sesja naukowa została zorganizowana jest w związku z obchodami 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz ustanowieniem roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Uczniowie kl. 2A uczestniczyli w cyklu prelekcji z zakresu nauk geograficznych, mających na celu wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami z zakresu geografii fizycznej i społeczno - ekonomicznej. Wykładowcy przedstawili wyników swoich prac badawczych oraz podzielili się wrażeniami z ekspedycji i podróży.


 

Frida

2 stycznia w ramach noworocznego pobudzenia umysłów uczniowie klasy 1A wybrali się na wystawę pt. Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst. Ekspozycja przybliżyła uczestnikom postać dwojga największych meksykańskich artystów XX wieku. Dodatkowo, możliwość zwiedzania z przewodnikiem pozwoliła na jeszcze lepsze poznanie twórczości pary. Przybliżył on pierwszoklasistom przez wszystkie dziedziny sztuki tworzonej przez małżeństwo. Częścią składową kolekcji i jej ciekawym elementem była twórczość Bernice Kolko – przyjaciółki artystki oraz Fanny Rabel – jej uczennicy. To polski kontekst życia i działalności artystycznej Fridy Kahlo. Wycieczka z pewnością sprawiła, że uczniowie w entuzjastyczny sposób wrócili do pracy w nowym roku.


 

Nagroda w konkursie literackim

Jednym z punktów programu Dnia Patronki było wręczenie Weronice Sobeckiej z kl. 1A nagrody w IV edycji Szkolnego Konkursu Literackiego na jesienne opowiadanie. Tekst będzie można przeczytać w następnym numerze Pryzmatu.


 

Kolejka PRL

Najlepsze w trudnych zadaniach gry Kolejka PRL okazały się uczennice kl. 3A Emilia Radziejewska i Michalina Demska, które otrzymały - jak za PRL-u - odpowiedni przydział w postaci gry Timeline, która pozwoli im lepiej rozwijać ruch rozrywkowo–planszowy wśród kolegów i koleżanek. Więcej informacji.


 

Lekcja muzealna w Koszutach

Lekcja WOK-u inaczej we dworku w Koszutach. Klasa 1A miała możliwość poznania obyczajów szlacheckich, ziemiańskiego stylu życia oraz zwyczajów bożonarodzeniowych.


 

Ćwiczenia terenowe w Jeziorach 

Celem zorganizowanych w dniu 11.10.2017 r. dla klasy 2A zajęć w terenie - w stacji ekologicznej UAM w Jeziorach - było rozbudzanie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości oraz wyzwalanie ich samorzutnej aktywności, kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska, wyzwalanie potrzeby działań proekologicznych, rozwijanie umiejętności analizowania i wnioskowania, dokonywania pomiaru, prowadzenia obserwacji, posługiwanie się różnorodnym sprzętem.


 

Warsztaty na Wydziale Ekonomii UEP

Zajęcia (27.10 i 24.11.2017 r.) miały na celu pokazanie uczniom klasy 2A i 1A, że ekonomia jest ciekawą nauką i warto się jej uczyć, gdyż wszyscy jesteśmy częścią mechanizmów gospodarki rynkowej. Spotkanie skupiało się na praktycznych aspektach wykorzystania wiedzy oraz przykładach z otaczającego nas świata. Warsztaty pozwalały utrwalić nabytą wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych, z którymi uczniowie mogą spotkać się na co dzień oraz zagadnień szeroko rozumianych finansów, w tym finansów państwa oraz prywatnych. Dzięki zajęciom na UEP uczniowie klas ekonomicznych mogli poznać często zawiłe zagadnienia i lepiej zrozumieć otaczający ich świat.


 

Zajęcia z kalkulatorami graficznymi podczas wymiany z Ukrainą

Klasa 2A zaprosiła gości z Ukrainy na lekcję matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych. To były bardzo atrakcyjne zajęcia.