XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Wolontariat – Historia

Wolontariat XII LO jako zorganizowana grupa uczniów został powołany do działania w 2008 roku przez p. Agnieszkę Foltyn i p. Andrzeja Lipkę. Podstawowym założeniem jest podejmowanie różnorakich działań na rzecz osób i organizacji potrzebujących naszej pomocy. Ważnym elementem jest również kształtowanie postawy wrażliwości, empatii i otwartości wobec ludzi i zwierząt.

Niebagatelnym aspektem naszej działalności wydaje się być szukanie nowych rozwiązań, kreatywność w pozyskiwaniu środków, praca w zespole w celu znalezienia bardziej efektywnych form pomocy. Możemy dużo zdziałać, ponieważ wiemy, że w poszczególne akcje pomocy zaangażują się nie tylko stali członkowie koła, ale także wielu innych uczniów i nauczycieli.

Na przestrzeni lat zorganizowaliśmy szereg imprez i spotkań, z których dochód był przeznaczony na rzecz poszczególnych fundacji i osób potrzebujących naszego wsparcia. Cyklicznie organizujemy „Dzień Wolontariatu” w przeszłości połączony z koncertem charytatywnym, z którego dochód przeznaczyliśmy na pomoc dla Gruzji, na rzecz fundacji „L’Arche”, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, ławki w szkole w południowym Sudanie, budowę szkoły w Etiopii przez Stowarzyszenie Etiopsko – Polskie „Selam”.

Współpracujemy również z Dziennym Ośrodkiem Terapeutycznym dla osób z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Wielokrotnie gościliśmy podopiecznych wraz z opiekunami i terapeutami, którzy w ramach zespołu ”Żurawina Djembe” dawali koncerty i przedstawiali swoje prace plastyczne. Odbywały się aukcje, warsztaty komunikacji pozawerbalnej.

Organizowaliśmy również zbiórki dla stowarzyszenia „Animalia”, schronisk dla zwierząt. Co roku współorganizujemy wigilię Wspólnoty Burego Misia. Nasi wolontariusze wraz z opiekunami usługiwali na wigilii „Caritasu” dla bezdomnych i biednych. We współpracy z OSW dla dzieci niesłyszących organizujemy kurs języka migowego. Nawiązaliśmy współpracę z DPS przy ul. św. Rocha. Owocem współpracy z wolontariatem Kompanii Piwowarskiej było otwarcie w naszej szkole we wrześniu 2013 roku podjazdu dla niepełnosprawnych.

Skip to content