XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Włączyliśmy się w innowacyjny program edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

Materiały pomocnicze: https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/

Bierzemy udział w pierwszym na tak dużą skalę badaniu zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży „Młode Głowy”.  https://mlodeglowy.pl/

Celem badania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób komunikaty, kody kulturowe, oraz warunki wartości kultywowane przez środowisko społeczne wpływają na funkcjonowanie psychospołeczne młodych ludzi, w tym na ich dobrostan i poczucie sprawczości. Chcemy dowiedzieć się, czego dotyczy narracja w szkole, w internecie, w domu czy wśród rówieśników, która osłabia poczucie własnej wartości młodych ludzi, a także skąd i od kogo płynie do nich wzmocnienie.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które może kompleksowo odpowiedzieć na takie pytania jak: 

Co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? 

Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? 

Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji?

Zadane pytania pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców, których dzisiaj brakuje. Aby je opracować, konieczne jest zdobycie rzetelnej wiedzy na podstawie badania naukowego.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, tj. pkt.2.

(Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)

oraz pkt.7. (Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych).

Koordynacja projektu w szkole: Barbara Pniewska, psycholog.

Skip to content