XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Kalendarz roku szkolnego

I PÓŁROCZE 
4 września 2023 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
13 września 2023r.Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II
14 września 2023 r.Zebrania z rodzicami uczniów klas III i IV
14 października 2023 r.Dzień Edukacji Narodowej
28 października 2023r.Jubileusz XII LO
1 listopada 2023 r.Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada 2023r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 listopada 2023 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2023 r.Narodowe Święto Niepodległości
22 listopada 2023 r.Konsultacje z nauczycielami dla klas I – IV
23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna.
1 stycznia 2024 r.Nowy Rok
6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli
15 stycznia 2024Termin wystawienia ocen śródrocznych
18 stycznia 2024 r.Zebrania z rodzicami dla klas I – IV
12- 25 lutego 2024 r.Ferie zimowe
 
II PÓŁROCZE 
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
8 kwietnia 2024 r.Termin wystawienia ocen proponowanych w klasach  maturalnych
10 kwietnia 2024 r.Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV. Konsultacje z nauczycielami dla klas I – IV
19 kwietnia 2024 r.Termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych
26 kwietnia 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
1 maja 2024 r.Święto Pracy
2 maja 2024 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2024r.Święto Konstytucji 3 Maja
6 – 9, 10,13 maja 2024 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I,II i III (egzaminy maturalne)
30 maja 2024 r.Święto Bożego Ciała
31 maja 2024 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 czerwca 2024 r.Termin wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych klas I – III
5 czerwca 2024 r.Zebrania z rodzicami dla klas I-III
14 czerwca 2024 r.Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III
17 czerwca 2023 r.Składanie podań o podwyższanie ocen
18 czerwca 2024 r.Egzaminy podwyższające roczne oceny klasyfikacyjne
19 czerwca 2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych
21 czerwca 2024 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste zakończenie roku szkolnego
24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie
9 lipca 2024 r.Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

Skip to content