XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Czerwiec 2022

Wydarzenia w Poznaniu; czerwiec i lipiec s. 4

Wywiady s. 5 -15

Archiwalny wywiad z p. prof. Anną Kamińską z 1991 r. s. 6

Z p. prof. Anną Kamińską s. 8

Z Wojciechem Gucmanem s. 10

Z uczennicami z Ukrainy s. 12

Artykuły s. 16 – 27

Templariusze czyli zamożny zakon ubogich rycerzy s. 17

Wojna polsko – bolszewicka (1919 – 1921) s. 19

„Jak poprowadzić pierwszą rozmowę, aby zostać zapamiętanym?” 5 pytań, którym warto się przyjrzeć s. 22

„Staged” – piętno pandemii w kulturze – s. 24

Trójkąt ekspozycji – czyli jak robić dobre zdjęcia s. 26

Wiersze uczniów 12 LO s. 29

Skip to content