XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Serduszka dla Ukrainy

W gabinecie pedagoga i psychologa stoi pudełko, które od jakiegoś czasu zapełnia się papierowymi serduszkami robionymi przez uczniów w trakcie przerw. Na pudełku napis: Ukraina. Pozostało z czasów spotkań podczas wymiany uczniowskiej

Dziś to pudełko nabrało dla nas nowego sensu. Trudno rozmawia się z uczniami naszej szkoły, którzy w trakcie szkolnej wymiany mieszkali kilka kilometrów od zbombardowanego wczoraj lotniska w Iwano-Frankiwsku, Z uczniami, którzy widzą na instagramie kolegów z wymiany filmiki z bombami spadającymi na ich miasto. Niech to pudełko z napisem Ukraina pełne papierowych (uczniowskich) serc będzie symbolem tego, co czujemy w aktualnej sytuacji.

Skip to content