XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Imprezy cykliczne

Wiele uroczystości, imprez, działań, akcji, wydarzeń weszło na stałe do kalendarza szkolnego i stało się tradycją Dwunastki.

  • uroczystości: Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patronki, ślubowanie pierwszoklasistów, pożegnanie absolwentów, zakończenie roku szkolnego, wigilie szkolne i miejska,
  • imprezy: studniówka, Dzień chłopaka, andrzejki, walentynki, mikołajki, Pierwszy dzień wiosny, InFizMania,
  • spektakle teatralne i wieczory poetyckie „To lubię ..
  • Dzień Języków Obcych, Dzień Ludzi z Pasją, Dni kariery,
  • imprezy i turnieje sportowe: Turniej Siatkówki,
  • akcje wolontariackie i charytatywne,
  • akcje proekologiczne i prozdrowotne,
  • konkursy: FilmSteria, Jeden z Dwunastu, Kolejka, konkursy świąteczne, fotograficzne i inne,
  • happeningi,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Skip to content