XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Historia szkoły

XII Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Stare Miasto z dnia 1 września 1972 roku. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek Technikum Chemicznego nr 2 w Poznaniu przy ówczesnej ulicy Stalingradzkiej 43 (obecna aleja Niepodległości). W kwietniu 1977 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia Marii Skłodowskiej-Curie Zespołowi Szkół Chemicznych, w skład którego wchodziły: Technikum Chemiczne nr 2, Średnie Studium Zawodowe, XII Liceum Ogólnokształcące i Policealne Studium Zawodowe.

Zespół Szkół Chemicznych nie posiadał własnego budynku. Po jego likwidacji na podstawie Zarządzenia nr OIV-0138/7/82 Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu z dnia 1 września 1982 r. XII Liceum Ogólnokształcące stało się samodzielną szkołą, podporządkowaną Wydziałowi Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Poznaniu. 1 września 1986 roku w związku z koniecznością opuszczenia przez nasze liceum budynku wynajmowanego przy ul. Stalingradzkiej 43, szkoła została przeniesiona do siedziby przy ulicy Północnej 8 – obecnej ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 8.

3 grudnia 2010 roku odbyła się w XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu wyjątkowa uroczystość przekazania przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Od tej pory jest on nieodłącznym elementem szkolnego ceremoniału, a nasz poczet sztandarowy – godną reprezentacją XII LO także na pozaszkolnych uroczystościach.

ALBUM Z „HISTORYCZNYMI” ZDJĘCIAMI SZKOŁY

Skip to content