XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

O mobiDziennku

ODBIÓR LOGINU I HASŁA

Potwierdzenie odbioru loginu stanowi jednocześnie deklarację korzystania z mobiDziennika oraz akceptację obowiązujących w XII LO procedur dotyczących komunikacji między Szkołą a Domem.

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie musi nastąpić do 10 października. Po tym terminie konto ulegnie skasowaniu. Ponowna aktywacja będzie wymagała wizyty w szkole.

Hasła generowane są automatycznie i tym samym nie zawierają błędu. Ewentualne problemy z logowaniem wynikają z niewłaściwego odczytania znaków. Dotyczy to szczególnie małego „l”, cyfry „1”, dużego „I”. Po pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła (Edycja profilu / zmiana hasła).

Zewnętrzny adres e-mail

Rodzice i uczniowie mogą (ale nie jest to wymagane, ale wskazane) wpisać w zakładce Edycja profilu zewnętrzny adres e-mail.
Podanie adresu umożliwia:

  • skorzystanie z opcji Zapomniałem hasła,
  • otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach, zastępstwach, lekcjach odwołanych, ocenach, nieobecnościach, uwagach czy zapowiedzianych sprawdzianach. Powiadomienia są wysyłane pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na nie zgody – patrz niżej. W każdej chwili można z nich zrezygnować.

Kalendarz

Warto regularnie zaglądać do Kalendarza zarówno w Mobidzienniku, jak i na stronie internetowej szkoły. Można w nim (z wyprzedzeniem) znaleźć informacje o zaplanowanych imprezach ogólnoszkolnych i klasowych, wycieczkach, zapowiedzianych sprawdzianach, zebraniach dla rodziców itp.

Wyciąg ze statutu XII LO

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z dziennika elektronicznego, są informowani o bieżących ocenach ucznia, egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz frekwencji i zachowaniu ucznia za pośrednictwem innych środków komunikacyjnych w terminie określonym przez wychowawcę klasy.

Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, nie analizują wyników postępów ucznia w nauce poprzez dziennik elektroniczny oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

Skip to content