XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Klasa D medyczna

Profil biologiczno-chemiczny

Dlaczego WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ / PROFIL?

 • Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.
 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia). 
 • W tej klasie będzie nauczany język łaciński. 
 • Klasa współpracuje z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego.
 • Uczniowie tego profilu dzięki współpracy z Wydziałem Biologii UAM biorą udział w Dniach Akademickich, w czasie których odbywają się wykłady i zajęcia laboratoryjne.
 • Uczestniczą w wykładach i zajęciach na Wydziale Chemii UAM.
 • Lekcje odbywają się także poza terenem szkoły w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym, Ogrodzie Zoologicznym, zajęcia terenowe prowadzone są w miarę możliwości.
 • Uczniowie są zachęcani do udziału w Olimpiadzie Ekologicznej, konkursach przyrodniczych, w konkursach chemicznych np. Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik.
 • Na lekcje biologii zapraszani są pracownicy uczelni wyższych.
 • Młodzież bierze czynny udział w akcjach prozdrowotnych, profilaktycznych np. „Wybierz życie, pierwszy krok” oraz w akcjach społecznych promujących transplantacje, honorowe krwiodawstwo, przeszczep szpiku kostnego np. „Drugie życie” „Dar szpiku”.
 • Wyjazdy tematyczne np. Hydropolis Wrocław, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku poszerzają horyzonty uczniów.
 • Pracownia chemiczna i biologiczna są stale unowocześniane, wzbogacane w sprzęt pomoce dydaktyczne.

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia

 • Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowniach biologicznych lub zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (na Wydziale Biologii UAM, na Uniwersytecie Przyrodniczym).
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w okolicy szkoły i w czasie tzw. „zielonej szkoły” w parkach narodowych i krajobrazowych.
 • Poszerzają swoją wiedzę dzięki wykładom zaproszonych pracowników uczelni wyższych.
 • Szkoła posiada dwie pracownie biologiczne wyposażone w tablice multimedialne, mikroskopy z oświetleniem diodowym i mikroskopy stereoskopowe z kamerami przekazującymi obraz na monitor komputera.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, który jest egzaminatorem maturalnym.

chemia

 • W tej klasie uczniowie mają szansę poznawać na lekcjach tajniki budowy substancji chemicznych oraz przebiegu procesów chemicznych.
 • Edukacja w zakresie chemii urozmaicona jest doświadczeniami i wycieczkami edukacyjnymi z zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (UAM Wydział Chemii, UP, laboratoria szkół policealnych).
 • Zajęcia odbywają się w pracowni chemicznej wyposażonej w tablicę interaktywną.
 • W szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne dla maturzystów oraz dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
 • Program klasy przygotowuje do studiów na kierunkach przyrodniczych i na uczelniach medycznych.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, egzaminator maturalny.

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.

język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

język łaciński i kultura antyczna (1h w 4-letnim cyklu)

 • W klasie realizowany będzie przedmiot język łaciński kultura antyczna.
 • Przygotowujemy uczniów do studiów medycznych w zakresie posługiwania się podstawową łacińską terminologią przydatną na tym kierunku.
 • Zajęcia stanowią wprowadzenie do lektoratu języka łacińskiego realizowanego na uczelniach wyższych.
 • Zapoznajemy uczniów z tradycją antyczną oraz jej wpływem na współczesną kulturę europejską.
 • Dla uatrakcyjnienia zajęć oprócz tradycyjnej pracy z tekstem i słownikiem proponujemy uczniom
  m. in. gry dydaktyczne, elementy „żywej łaciny” oraz ćwiczenia oparte na wykorzystaniu tablicy interaktywnej i zasobów Internetu.

Skip to content