XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Klasa B humanistyczna

Profil teatrologiczno-filmoznawczy

Dlaczego warto wybrać tę klasę / profil?

 • Program profilu artystycznego ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich, filmowych i teatralnych.
 • Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu.
 • Doskonalą techniki aktorskie oraz techniki prezentacji, uczą się ruchu scenicznego i poprawnej dykcji.
 • Uczniowie tej klasy kreują życie kulturalne szkoły:
  • dbają o oprawę artystyczną szkolnych uroczystości,
  • organizują wieczorki poetyckie „To lubię…”, noce filmowe, okolicznościowe happeningi,
  • tworzą i prezentują  – także poza szkołą – spektakle teatralne,
  • od dwóch lat organizują ogólnopolski festiwal filmów grozy „FilmSteria”,
  • od 14 lat stanowią trzon redakcji gazety szkolnej „Pryzmat”,
  • prezentują swoje talenty w konkursach artystycznych  – odnoszą sukcesy np. w konkursach filmowych, muzycznych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach recytatorskich,
  • współpracują z lokalnymi instytucjami podczas organizacji wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych (np. Narodowego Czytania czy projektu „Vaping – globalna epidemia”),
  • prezentują swoje dokonania w ogólnopolskich mediach (wystąpili w spotach reklamowych w ramach kampanii społecznej pod hasłem „Mały dymek – duży problem”),
  • organizują w szkole spotkania z przedstawicielami świata sztuki – pisarzami, poetami, aktorami, reżyserami,
  • uczestniczą w corocznych peregrynacjach teatralno-filmowych do Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy Łodzi, których celem jest szeroko zakrojona edukacja kulturalna (warsztaty w szkołach teatralnych i teatrach, lekcje muzealne i wieczorne spektakle),
  • regularnie poznają repertuar poznańskich teatrów i kin, udają się na koncerty i wystawy,
 • reprezentują szkołę podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Klasa akademicka

 • Klasa patronacka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
 • Patronat nad klasą sprawować będzie od września 2023 r. Ambasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język polski

 • Zajęcia odpowiadają na zainteresowania i oczekiwania tych, którzy za cel obrali sobie studia humanistyczne.
 • Praca na lekcji wyposaża w umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich.
 • Uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski, rozwijają kreatywność i samodzielność w obcowaniu z kulturą.
 • Zajęcia przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i sprzętu multimedialnego.

historia

 • Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o starannie dobrane materiały dydaktyczne, poza podręcznikami – teksty źródłowe, filmy edukacyjne czy multitekę.
 • Zajęcia prowadzone są w różnorodny sposób np. z wykorzystaniem źródeł ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych, form aktywizujących, np. sądów nad postaciami historycznymi, debat.
 • Uczniowie uczestniczą w wykładach adiunktów UAM, pracowników IPN oraz biorą udział w wycieczkach historycznych i lekcjach muzealnych.
 • Młodzież próbuje sił w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursach IPN, Fundacji Batorego, a także powtórce przed maturą organizowanej przez UAM.

język angielski

Jeśli

 • chciałbyś swobodnie porozumiewać się językiem angielskim w normalnych sytuacjach komunikacyjnych i tych bardziej formalnych,
 • chciałbyś poznać i umieć wykorzystać słownictwo z zakresu ekonomii i biznesu,
 • interesują Cię spotkania i lekcje z native speakerami,
 • chcesz poznać Londyn i miasta Anglii na warsztatach językowych, brać udział w webinariach o tematyce biznesowej, w wykładach w języku angielskim,

to ta klasa jest dla Ciebie!

Języki obce

język angielski (kontynuacja) – zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język hiszpański / niemiecki (do wyboru):

O zakwalifikowaniu do danej grupy językowej decyduje wyższa liczba punktów otrzymanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Dla uczniów, którzy będą rozwijać umiejętności językowe z języka hiszpańskiego planujemy organizować kursy językowe w Hiszpanii: Malaga, Alicante, Grenada, Barcelona, Madryt oraz warsztaty językowe w Instytucie Cervantesa.

język hiszpański (z dodatkową liczbą godzin w wymiarze 2+2 tygodniowo)

 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

język niemiecki (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

Skip to content