2021-09-03

Biblioteka szkolna  ogłasza konkurs  literacko – plastyczny dla uczniów pt. „Czytanie to moja pasja”.  Podpisane prace literackie (jedna strona) lub prace plastyczne (technika wykonania dowolna)   należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia  30 września 2021 roku.  Najciekawsze prace nagrodzimy książkami.