REKRUTACJA KONTAKT
telefon: 666 015 757

                         Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w dniach: 23.07 - 30.07 w godzinach  9.00 -15.00

 

Przypominamy najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji 2021/22

 1. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 2. Od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
 4. 22 lipca 2021 roku o godz. 1200 - Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 - kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ośmioklasisty (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
 6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 1400 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 7. 3 – 5 sierpnia 2021 do godziny 15.00 - termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej.Wnioski w rekrutacji uzupełniającej do XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu będzie można składać tylko wtedy, kiedy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami ! Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie: https://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

 

Uwaga! Aktywna jest skrzynka pocztowa rekrutacja@lo12.edu.pl.  Na pytania odpowiedzą członkowie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Przydatne linki dotyczące rekrutacji, pełna informacja w zakładce Dla kandydatów

 

 

Oferta edukacyjna XII LO na rok szkolny 2021/22 — do pobrania

 

 

Kliknij na obrazek, by otworzyć / pobrać w wersji pdf Kliknij na obrazek, by otworzyć / pobrać w wersji pdf
wersja kolorowa wersja cz-b;

 

 

 

Drzwi Otwarte i wirtualny spacer po szkole i jej najbliższym otoczeniu

Dziękujemy za odwiedzenie nas podczas Drzwi Otwartych online w dniach 23 - 30 kwietnia 2021 r.  Z powodu pandemii nie możemy zaprosić Kandydatów i ich Rodziców do budynku szkoły. Zapraszamy więc do wirtualnego spaceru po XII LO.

Na szkolnym kanale YouTube warto też obejrzeć film pokazujący stale unowocześnianą bazę XII LO oraz inne filmiki prezentujące poszczególne profile.

Pełną informację na temat rekrutacji można znaleźć w zakładce Dla kandydatów.

 

Informacje o szkole - zakładka Dla kandydatów:

 

 

Czym się pozytywnie wyróżniamy - zakładka Specyfika szkoły:

 

 

Czym się pozytywnie wyróżniamy - zakładka Dla ucznia i Po lekcjach: