2021-01-20

W grudniowy piątkowy wieczór spotkaliśmy się online w kameralnym gronie z naszym absolwentem Aleksandrem Mazurkiem, który opowiedział o możliwościach studiowania za granicą. Aleksander wyjechał, by uczyć się w Anglii, więc dzielił się swoimi doświadczeniami ze studiów oraz z udziału w wymianie międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus +. W imieniu uczniów dziękujemy za poświęcony czas – dwie godziny wypełnione niezliczonymi pytaniami o zagraniczne studenckie życie.