2020-12-12
        

Przygotowując się do ważnych decyzji związanych z wyborem kierunku studiów i swojej zawodowej przyszłości, uczniowie klas trzecich brali udział w zorganizowanych przez prof. Hannę Pewną zajęciach informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Otrzymali wiele cennych wskazówek, dotyczących m. in. możliwości dalszej edukacji, kryteriów przyjęć do szkół policealnych i na uczelnie wyższe. Poznali aktualne wzory rekrutacyjne, minima punktowe, sytuację na rynku pracy i związane z nią prognozy, branże przyszłościowe oraz strukturę bezrobocia wśród absolwentów.