2021-01-07

Z ogromnym smutkiem pragniemy zawiadomić, że 5 stycznia 2021 r. przegrała walkę z koronawirusem

 

Pani Wicedyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego

 

dr ALBINA DOMKA-POPEK

 

Stało się to tak nagle i nieoczekiwanie, że ciągle nie potrafimy uwierzyć w nieodwracalność tego faktu.

 

Pani Albina Domka – Popek związała z XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu aż 33 lata swojego życia zawodowego, z czego przez 24 lata pełniła funkcję wicedyrektora. Jej etos pracy i cechy osobowościowe to istotny wkład w pozytywny wizerunek Dwunastki w środowisku lokalnym.

 

Zapamiętamy Ją jako cenionego i lubianego Nauczyciela. Pasjonatka biologii, starała się zaszczepić tę pasję swoim wychowankom – przyszłym lekarzom czy biologom. W ciągu ponad 40 lat pracy pedagogicznej nie popadła w rutynę. Nieustannie poszerzała wiedzę i zdobywała nowe umiejętności tak, by sprostać zadaniu właściwego przygotowania uczniów do dalszych etapów kształcenia i realizacji ich planów zawodowych. Odnosiła na tym polu sukcesy. Niestety los nie pozwolił Jej kontynuować pracy, którą kochała i w której się spełniała.

 

Zapamiętamy Ją jako sprawnego Organizatora i Administratora życia szkolnego. Sumienna i pracowita wręcz ponad miarę, nigdy nie żałowała czasu ani zdrowia w służbie na rzecz uczniów, nauczycieli, szkoły.

 

Przede wszystkim jednak zapamiętamy Ją jako Dobrego Człowieka - ciepłego, wrażliwego, gotowego w każdej chwili do niesienia pomocy. Człowieka zasad moralnych, które – jak podkreślała – wyniosła z domu rodzinnego i którym pozostała wierna przez całe życie. Człowieka o wielkiej kulturze osobistej, szanującego godność drugiego człowieka, zarówno nauczyciela, jak i ucznia, budującego w oparciu o otwartość, postawę zaufania i empatię pełne życzliwości relacje z innymi ludźmi.

 

Pozostanie w sercach i wdzięcznej pamięci wielu osób – kilkudziesięciu roczników uczniów, a także koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego oraz innych członków społeczności szkolnej.

 

Rodzinie Zmarłej składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

 

 

<