2020-09-12

Wolontariat szkolny przyłączył się do ogólnopolskiego VI Sprzątania Brzegów Warty od źródeł rzeki do jej ujścia. W sobotę 12 września 2020 r. grupa 17 dziewcząt pod opieką 4 nauczycielek z naszego liceum zjawiła się na Plaży Szeląg, żeby posprzątać teren od Szeląga do mostu Lecha. Uzbierano sporo śmieci, w tym kilka bardzo oryginalnych. Na zakończenie akcji wszyscy sprzątający w Poznaniu zostali zaproszeni na Plażę Zagro na Ratajach na poczęstunek i spektakl.