2020-02-25

Dnia 12 lutego 2020 roku uczennice Wiktoria Łabuda i Magdalena Pietz z kl. 2A wygłosiły referat: "Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym” dla uczniów z kl. 7-8 szkół podstawowych z woj. wielkopolskiego w ramach V seminarium naukowego  pod hasłem Matematyczne Laboratorium Kultury, które odbyło się w Auli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Opieką merytoryczną nad  dziewczętami zajęła się p. Sylwia Przywecka. Natomiast Julia Schmidt-Przeździecka i Bruno Kuzyszyn z kl. 2B, pod opieką p. Kamila Wnuka,  byli odpowiedzialni za realizację dokumentacji zdjęciowo-filmowej z konkursu Matematyczne Laboratorium Kultury.

Nasza szkoła była współorganizatorem konkursu matematycznego, który znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Podczas seminarium nauczyciele matematyki mogli wysłuchać takich prelegentów jak: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Roman Kubicki, dr Bartłomiej Bzdęga, prof. dr hab. Barbara Nowak, prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska czy prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak. W spotkaniu uczestniczyło 41 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zostało ono objęte honorowym patronatem przez:

  • Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka,
  • JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego,
  • Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszko Melosika,
  • Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską,
  • Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego,
  • Wielkopolskiego Kuratora Oświaty p. Elżbietę Leszczyńską.

Organizator: Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej WSE UAM Poznań

Współorganizator: XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu