2019-10-27

Ogłaszamy konkurs na sportowca roku w XII LO. Plebiscyt trwa od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Co miesiąc prezentowane będą kandydatury sportowców uczęszczających do naszej szkoły.

Kandydaci proszeni są o przedstawienie w formie CV przebiegu swojej kariery, osiągnięć, zainteresowań i zdjęć je dokumentujących (w wersji wydrukowanej i elektronicznej).

Nad organizacją konkursu czuwa pani prof. Iwona Wesołowska. Jego przebieg oraz głosowanie można śledzić na Facebooku XII LO.

Sportowcem miesiąca w październiku została  Oliwia Wawrzyniak z klasy 2C.

Do grona wyróżnionych w plebiscycie w listopadzie dołączyła Emilia Kaspruk z klasy 2C.

Sportowcem grudnia wybrano Macieja Kubickiego z klasy 3C.

Zofia Majsnerska z klasy 1PC to sportowiec lutego.

Sportowcem miesiąca w marcu został Jan Wermiński z klasy 1PA.