2021-03-13

"Każdy, kto należy do społeczności szkolnej, powinien czuć się sobą i czuć się jak u siebie" - mówił podczas telekonferencji Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

To już prawie 3 lata, odkąd w naszej szkole działa koło pozalekcyjne "Każdy Może Być Sobą". Każdy rok to ciekawe doświadczenia, emocjonujące przeżycia, nowe wyzwania. Staraliśmy się to pokazać podczas konferencji organizowanej w Urzędzie Miasta Poznania 22 lutego 2021 roku.

Nasza młodzież w 8 - osobowym składzie podzieliła się swoimi osobistymi refleksjami z uczestnictwa w kółku, a nawet informacją, że to koło było argumentem za wyborem XII LO spośród innych poznańskich liceów.

Przypominamy, że koło jest otwarte dla wszystkich chętnych. Spotykamy się w każdy czwartek po lekcjach. Opiekunką jest pani Barbara Pniewska, psycholożka. Więcej o działalności koła w zakładce: Po lekcjach / Każdy Może Być Sobą.

https://www.youtube.com/watch?v=s-kJmrOTau8   

Edukacja antydyskryminacyjna, którą realizują poznańskie szkoły, skupia się przede wszystkim na:

  1. wiedzy: uczeń poznaje mechanizmy dyskryminacji, jej konsekwencje, zdobywa wiedzę na temat grup dyskryminowanych i ruchów emancypacyjnych, uczy się o prawach człowieka,
  2. umiejętnościach: uczeń umie/ uczy się, jak przeciwdziałać dyskryminacji, jak skutecznie reagować na zachowania dyskryminacyjne, rozwija/ poznaje umiejętności wzmacniania osób/grup dyskryminowanych,
  3. postawach: uczeń kształtuje postawę równościową, uznającą godność, wolność i równość wszystkich osób, kształtowana jest świadomość własnych uprzedzeń i stereotypów, rozwija odwagę cywilną (reagowanie na nawet najmniejsze formy przemocy i wykluczenia).