O projekcie    Galerie    Wydarzenia

 

O projekcie

Pierwsza w historii XII liceum wymiana polsko-francuska została zapoczątkowana na przełomie stycznia i lutego 2016 r. Miała wówczas miejsce wizyta studyjna przedstawicieli XII LO w szkole średniej Jean Baptiste le Taillandier w Fougères we Francji. Jej celem było nawiązanie współpracy ze szkołą francuską oraz przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących realizacji wspólnego projektu, którego uwieńczeniem ma być wymiana uczniowska w 2017 roku. 

Program wizyty obejmował zwiedzanie szkoły, poznanie zasad funkcjonowania szkolnictwa średniego we Francji oraz wymianę doświadczeń. Francuscy nauczyciele okazali się niezwykle zainteresowani Polską i współpracą z naszym liceum.

Rewizyta strony francuskiej zaowocowała ustaleniami dotyczącymi projektu. W kolejnych miesiącach udało się sfinalizować urzędowo-prawne formalności. Wymiana ruszyła w marcu 2017 r. Gościliśmy 27 uczniów i 3 nauczycieli z  Lycee Edmond Michelet z Bretanii. Tematyka spotkania: kultura i historia Poznania i Wielkopolski oraz problem migracji. Kolejne spotkania polsko-francuskie w sekcji Wydarzenia.


 

Wydarzenia

  • polska młodzież i nauczyciele we Francji (Normandia, Fougères, Rennes, Paryż) - wrzesień 2018 r.,
  • francuska młodzież i nauczyciele z Fougères w Polsce (Poznań, Gniezno, Kraków) - czerwiec 2018 r.,
  • polska młodzież i nauczyciele we Francji (Paryż, Fougères, Saint Michelle) - wrzesień 2017 r.,
  • młodzież i nauczyciele ze szkoły w Fougères we Francji z wizytą w Poznaniu - marzec / kwiecień 2017 r. - film z koncertu pożegnalnego na FB,
  • młodzież i nauczyciele ze szkoły w Fougères we Francji z wizytą w Poznaniu - marzec / kwiecień 2017 r.,
  • rewizyta francuskich nauczycieli - listopad 2016 r.,
  • wizyta studyjna w szkole średniej Jean Baptiste le Taillandier w Fougères we Francji - styczeń / luty 2016 r.,

 

Galerie

 

 

polska wizyta we Francji - wrzesień 2018 r.
Francuzi w Poznaniu i Gnieźnie  — czewriec 2018 r.
polska rewizyta we Francji - wrzesień 2017 r.
francuscy uczniowie w Poznaniu - marzec/kwiecień 2017 r.
francuscy goście w Poznaniu - listopad 2016 r.
polska wizyta we Francji - luty 2016 r.