Po Moc w XII LO

Naszym celem jest, żeby młodzież znajdowała rozwiązania i to rozwiązania bezpieczne. Naszym celem jest pomóc dostrzegać ludzi, u których można szukać pomocy i wsparcia. Naszym celem jest uczenie rozmowy, także z najbliższymi osobami.

Pomagamy chętnie, cierpliwie, dyskretnie. Budujemy atmosferę współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Prowadzimy koła pozalekcyjne (muzyczne i społeczne) oraz zajęcia dodatkowe (w tym wzmacniające odporność psychiczną). Zachęcamy młodzież do realizacji własnych inicjatyw i zapewniamy wsparcie na wybranej przez nich drodze. Pracujemy w składzie: Adam Dziatkiewicz, pedagog szkolny & Barbara Pniewska, psycholog.


 

Konsultacje dla Rodziców

Zapraszamy serdecznie w trakcie szkolnych konsultacji i wywiadówek. Inne terminy spotkań po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 61 852 55 58 lub poprzez mobiDziennik.

Godziny pracy pedagoga i psychologa

Terminy wywiadówek i konsultacji


 

Ich dorastanie - dla nas wyzwanie

Zapraszamy na spotkania, podczas których Rodzice i Opiekunowie wymieniają doświadczenia i pomysły, uzyskują rzetelną i aktualną wiedzę, poznają sposób pracy szkolnego pedagoga i psychologa. O zbliżającym się spotkaniu informujemy poprzez mobiDziennik.

Polecamy spotkanie psychoedukacyjne online na temat zdrowia psychicznego, prowadzone przez P. J. Świątek.


 

Wsparcie jest dostępne

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna nr 5

Depresja młodzieńcza

Poradnik Zdrowia Psychicznego «Kryzysownik z bazą pomocnych adresów w Wielkopolsce

Bezpłatna pomoc dla uczniów i ich rodziców/opiekunów

Uwaga! Zadbaj o siebie - publikacja przygotowana przez nasze koło społeczne


 

Facebook

Po Moc w XII L.O. na Facebooku.