Gdzie szukać informacji

 

Gdzie szukać informacji o egzaminie maturalnym

 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.gov.pl

Szukaj bezpośrednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 • Zasady - zobacz
  O maturze w nowej formule.
 • Pytania i odpowiedzi - zobacz
  O maturze w warunkach wymuszonych pandemią.
 • Podstawa programowa - zobacz
  Wiedza i umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym.
 • Informatory - zobacz:
  Wiedza i umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym. Karty wzorów.
 • Wyniki matury - zobacz
  Wnioski z analizy wyników matury. Zobacz, gdzie stracili punkty maturzyści 2016, 2017, 2018, 2019, 2020…  i nie idź w ich ślady..
 • Materiały dla uczniów i nauczycieli - zobacz
  Poradniki i przykładowe arkusze.

 

Na stronie Instytutu badań Edukacyjnych - www.ibe.edu.pl
 • Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? - poradnik
 • Jak przygotować i napisać interpretację? - poradnik
 • Jak napisać dobre streszczenie? - poradnik

 

 

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu - www.oke.poznan.pl
 • wyniki matury 2020 w województwie wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim — zobacz.

 

Matura w skrócie

 

Przebieg egzaminu maturalnego:

1. Pisemne egzaminy maturalne

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym) ,
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

2. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego nie jest obowiązkowa.

3. Przedmioty dodatkowe

 • Maturzysta może przystąpić do egzaminu z 6 przedmiotów dodatkowych.
 • Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których się uczył na poziomie rozszerzonym w tej szkole.
 • Dla egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego nie ustala się progu zdawalności.

Więcej informacji: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/