Rok szkolny 2020/2021

 

«Poznaj MRM»

Młodzieżowa Rada Miasta to organ doradczy władz Poznania, zrzeszający  przedstawicieli miejskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jej członkowie wyszli z inicjatywą upowszechnienia wiedzy o swojej działalności, realizując projekt "Poznaj MRM". Z możliwości spotkania się online z trojgiem przedstawicieli rady skorzystali uczniowie klasy 1B podczas lekcji wychowawczej 19 marca 2021 roku. Poznali zasady funkcjonowania MRM, możliwości angażowania się młodzieży w działalność społeczną na terenie naszego miasta i nawiązania współpracy między samorządem uczniowskim a Urzędem Miasta.

 

   

 

Kryptologia online

Podczas jednej z grudniowych lekcji historii uczniowie klasy 1B mogli odkryć w sobie talent do rozwiązywania zagadek i łamania szyfrów. Spotkali się online z przedstawicielami Enigmacentrum w Poznaniu, aby wziąć udział w warsztatach i konkursach pod hasłem: "Kryptolodzy, którzy wygrali wojnę polsko-bolszewicką". Spotkanie było okazją do wzbogacenia wiedzy o historii początku XX wieku oraz sprawdzenia swojej spostrzegawczości, kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. 
 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 
Rozprawa sądowa

Na kolejnej już rozprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, której mogli się przyglądać nasi uczniowie, 11 grudnia 2019 r. klasa 2C śledziła przebieg postępowania w sprawie nielegalnego poboru prądu.

 


 
Wyjazd edukacyjny do ZK we Wronkach

4 grudnia 2019 r. klasa 2C uczestniczyła w wyjeździe do Zakładu Karnego we Wronkach. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania tego typu ośrodka, przyjrzeli się pracy strażników więziennych i poznali historię tego miejsca.

 


 
Projekt «Policja - lubię to»

20 listopada 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane dla młodzieży licealnej przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu w ramach projektu "Policja - lubię to". Uczniowie klasy 2C mogli m. in. porozmawiać z przewodnikiem psów policyjnych, poznać techniki kryminalistyczne i przyjrzeć się pracy operatorów numerów alarmowych.

 


 
Gra terenowa «Nieznany Ostrów Tumski»

29 października 2019 r. klasa 2C uczestniczyła w grze terenowej "Nieznany Ostrów Tumski" oraz w zwiedzaniu ekspozycji Bramy Poznania. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak na przestrzeni wieków zmieniał się obrzęd pochówku, oraz poznać legendy i tajemnice Ostrowa Tumskiego. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

 


 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Tydzień SSC/BPO

W październiku i listopadzie br. odbyła się kolejna edycja projektu: Tydzień SSC/BPO, który jest organizowany przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania oraz poznańskie centra usług wspólnych i adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiciele firm przeprowadzają warsztaty w szkołach, w trakcie których uczniowie dowiadują się m.in. czym jest sektor nowoczesnych usług wspólnych oraz jakie kompetencje trzeba posiadać, by w nim pracować, w drugiej uczniowie odwiedzają firmy, by przekonać się jak wygląda praca w centrach usług wspólnych.

W tegorocznej edycji partnerami XII LO w Poznaniu były następujące firmy:

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o, Przemysłowa 3, Poznań

Jeronimo Martins Polska SA, Plac Wiosny Ludów 2,  Poznań

Osram - global shared services, Marcelińska 90, 60-324 Poznań.

W projekcie uczestniczyły klasy: 1a, 1b, 1c po gimnazjum.

Opiekę nad uczniami w czasie projektu sprawowali: R. Gmerek i T. Juszkiewicz.

Dziękujemy przedstawicielom wszystkich firm, biorących udział w projekcie, zarówno za przygotowanie bardzo ciekawych zajęć edukacyjnych jak również za umożliwienie zwiedzania uczniom naszej szkoły Państwa przedsiębiorstw.

 

 

Wycieczka edukacyjna do ZK Wronki

Uczniowie klasy 2C 8 marca 2019 r. uczestniczyli w nietypowej lekcji na temat funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego. Udali się do Zakładu Karnego we Wronkach. W trakcie zwiedzania ośrodka młodzież miała szansę poznać zasady działania tego miejsca oraz zobaczyć, na czym polega praca strażników więziennych i w jakich warunkach przebywają osadzeni. Uczniowie zwiedzali również część historyczną zakładu oraz poznali jego przeszłość, także z czasów komunistycznych, kiedy przebywało tam wielu więźniów politycznych.

 


 
Dzień z Prawem na Uniwersytecie SWPS

W ramach organizowanego przez Uniwersytet SWPS w Poznaniu Dnia z Prawem klasa 2C 12 marca 2019 r. uczestniczyła w dwóch wykładach: o zbrodni doskonałej oraz o zagrożeniach, jakie w życiu młodych ludzi stwarza Internet (Facebook, Instagram czy Youtube). Główną atrakcją była jednak symulacja rozprawy sądowej, podczas której w role jej uczestników wcielili się studenci i wykładowcy SWPS.

 


 
Warsztaty na Uniwersytecie SWPS 

W lutym 2019 klasa 2C uczestniczyła w warsztatach: Sztuka skutecznej argumentacji, czyli jak zabłysnąć na maturze ustnej. Zajęcia te, zorganizowane na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, były poświęcone retoryce i erystyce. W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z tymi dziedzinami. Omówili również ich przydatność na egzaminach ustnych oraz w różnych sytuacjach, które czekają nas w pracy. Na koniec, po wyłonieniu dwóch drużyn, przeprowadzili burzliwą debatę na temat kary śmierci.

 


 
Okolicznościowy mural

6 marca 2019 r. uczniowie klasy 2C: Weronika Sądej, Aleksandra Urbańska, Karolina Pytlak, Jakub Matuszak, Weronika Michalska, Dawid Kapustka oraz Patrycja Pleszewa otrzymali z rąk pani dyrektor upominki w ramach podziękowania za wykonanie okolicznościowego muralu w sali 22. Uczniowie, poświęcając swój wolny czas na tę trwającą kilkanaście tygodni pracę, upamiętnili 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

 


 
W hołdzie Żołnierzom Wyklętym 

W piątek 1 marca br. poczet sztandarowy miał zaszczyt reprezentować szkołę w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., odprawioną w kościele Najświętszego Zbawiciela, a zakończyły państwową celebrą, która z udziałem kombatantów i zaproszonych oficjeli odbyła się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu.
W składzie pocztu znaleźli się tym razem uczniowie klasy 2C: Jagoda, Roksana oraz Michał.

 


 
Powstańcom Wielkopolskim

Włączając się w szereg przedsięwzięć, mających na celu upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego poczet sztandarowy szkoły dwukrotnie uczestniczył w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. w ceremonii organizowanej przez władze miasta specjalnie dla uczniów poznańskich szkół, następnie w czwartek, 27 grudnia 2018 r., w państwowej celebrze z udziałem Prezydenta RP.

Zaszczyt reprezentowania całej społeczności szkolnej w tych szczególnych wydarzeniach przypadł w udziale: Davidowi (3C) – jako chorążemu oraz Julii (3C) i Michalinie (3E), które wystąpiły w asyście pocztu.

 


 
Na sesji naukowej

28 listopada 2018 r. klasa 2C uczestniczyła w sesji naukowej na temat: "Ku niepodległości - polskie i irlandzkie drogi do suwerenności", zorganizowanej przez Fundację Kultury Irlandzkiej oraz Instytut Historii UAM w Poznaniu.  Zaproszeni prelegenci z Polski i Irlandii przedstawili krótkie referaty dotyczące historycznego i kulturowego tła odzyskiwania niepodległości przez oba kraje. Gościem honorowym była Pani Ambasador Irlandii Emer O'Connell.

 


 
Lekcja w Urzędzie Marszałkowskim

26 listopada br. klasa 3C gościła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się dzięki panu Grzegorzowi Potrzebowskiemu, dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej, który wygłosił dla uczniów wykład o samorządzie terytorialnym i funduszach europejskich.

 


 
Warsztaty międzykulturowe

22 listopada 2018 r. klasa 1C pod opieką prof. Andrzeja Lipki wzięła udział w warsztatach międzykulturowych w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w Poznaniu. Spotkanie dostępne na celu m. w. refleksji na temat tej grupy i ich przyczyn. Grupa zwiedziła Centrum oraz meczet. Miała okazję porozmawiać z zaproszonym gościem - muzułmaninem o polsko-palestyńskich korzeniach, a także osiągnięć i nauki krajów arabskich.

 


 
Tydzień Konstytucyjny

We wtorek, 20 listopada br. klasy 1C i 2C brały udział w ciekawych zajęciach przeprowadzonych w ramach 6. edycji Tygodnia Konstytucyjnego, którego organizatorem i koordynatorem jest Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Nasza szkoła gościła p. adwokat, dr Katarzynę Golusińską oraz p. sędziego Krzysztofa Józefowicza. Dzięki zaangażowaniu prelegentów nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat Konstytucji RP. Dowiedzieli się, jakie znaczenie ma ona w życiu każdego obywatela oraz jak ważna jest dla ich pokolenia. Sami aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przywołując znane im przykłady z życia publicznego. Poruszono także temat dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dodatkowo uczniowie klas prawniczych zostali zapoznani ze specyfiką zawodu sędziego oraz adwokata. Spotkanie z prawnikami było nie tylko interesujące, ale i bardzo kształcące.

 


 
Udział w rozprawie sądowej

W piątek, 16 listopada br. uczniowie klasy 1C brali udział w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przed rozpoczęciem rozprawy  zostali rzeczowo poinformowani o jej przedmiocie przez przewodniczącego składu orzekającego, SSO Piotra Kurczewskiego. Postępowanie dotyczyło rozboju, a na sali sądowej zasiedli: oskarżeni, świadkowie i poszkodowani. Była to znakomita lekcja przebiegu przewodu sądowego, jednocześnie przestroga przed konsekwencjami poważnego łamania prawa.

 


 
Wycieczka do Krakowa

W dniach 29-31 października klasa 2C wybrała się na wycieczkę tematyczną do Krakowa i w jego okolice. Zwiedzanie rozpoczęto od Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau. Temat Holokaustu kontynuowano następnego dnia w trakcie spaceru po Kazimierzu - dawnej dzielnicy żydowskiej oraz Podgórzu, gdzie w czasie wojny utworzono getto. Na koniec uczniowie zostali oprowadzeni po dawnej fabryce Schindlera, a obecnie muzeum poświęconym okupacji Krakowa w czasie II wojny światowej.

Oprócz tematu Zagłady program wycieczki pozwolił na odwiedzenie kilku największych turystycznych atrakcji Krakowa - Muzeum Narodowego w Sukiennicach, Katedry Wawelskiej czy Kościoła Franciszkanów. Wyjazd zakończył, przy pięknej pogodzie,  spacer po Ojcowskim Parku Narodowym.

 


 
Święto Niepodległości

W niedzielę 11 listopada br., czyli w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, poczet sztandarowy szkoły z Davidem z kl. 3C jako chorążym oraz Julią z 3C i Roksaną z 2C w asyście brał udział w miejskich obchodach tego wyjątkowego jubileuszu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w poznańskiej farze, następnie przeniosły się na Plac Wolności, gdzie w obecności władz województwa i miasta oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Poznania, odbyła się państwowa część celebry.

 


 
Niepodległościowa Gra Miejska

W piątek 28 września 2018 roku uczniowie klas historyczno-prawniczych wzięli udział w Niepodległościowej Grze Miejskiej, którą zorganizowała nasza szkoła z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadania, przed którymi stanęli, były przeróżne. Musieli m.in. znaleźć mężczyznę ubranego w strój mieszczanina z początków XX-wieku, odnaleźć grób premiera Polski, rozwiązać quiz związany z historią Polski czy ułożyć poprawie rozsypankę wyrazową. Mimo wysokiego poziomu trudności wszystkim udało się wykonać zadania w wyznaczonym czasie. Najlepsza okazała się klasa 1c, tworząca drużynę o nazwie „Czterej pancerni i pies”. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i już czekają na kolejne edycje naszej gry miejskiej.

 


 

Rok szkolny 2017/18

 

Lekcja przez Skype

Klasa 2C miała nietypową okazję doświadczyć lekcji prowadzonej przez native speakera z Irlandii, lekcji prowadzonej przez komunikator Skype. Lekcja trwała 45 minut i dotyczyła Irlandii: kultury, historii i języka, a właściwie 2 języków, które są w użyciu na tej wyspie. Nauczyciel opowiadał o swoim kraju, posługując się prezentacją oraz fragmentami filmów, a równocześnie klasa uzupełniała kartę pracy dostarczoną wcześniej. To ciekawe doświadczenie było możliwe dzięki uprzejmości Fundacji Kultury Irlandzkiej, z którą nasza szkoła współpracuje od kilku lat.

 


 
Poznański Festiwal Sztuki i Nauki

26 kwietnia 2018 r. klasa 1C uczestniczyła w wykładach na Kampusie Morasko UAM. Wykłady, w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, dotyczyły historii więziennictwa w powojennej Polsce, fantastycznych zwierząt w średniowieczy oraz - i to był absolutny hit - tajemnic seryjnych morderców.

 


 
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W środę, 15 marca br. klasy prawnicze uczestniczyły w zorganizowanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda Dniu Wymiaru Sprawiedliwości. Nasi uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem sądu oraz zostali wprowadzeni w arkana prawa przez zawodowych sędziów zajmujących się prawem rodzinnym oraz cywilnym.

 


 
Tramwajem przez historię najnowszą

Tramwajem przez historię najnowszą - to nietypowa lekcja, w której 23 marca wzięła udział klasa 1C. Podczas przejazdu zabytkowym tramwajem przez kilka dzielnic Poznania uczniowie poznali przyczyny i przebieg robotniczego protestu w 1956 roku, następnie oddali hołd pod pomnikiem Ofiar Poznańskiego Czerwca i wraz z przewodnikiem zwiedzili Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Lekcja terenowa jest też okazją do przypomnienia młodzieży niepodległościowych tradycji Wielkopolan i etosu pracy, pielęgnowanych przez nich także w latach komunizmu, a jej organizatorem jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym oraz Muzeum Powstania Poznańskiego. Warto obejrzeć film nagrany przez TVP3 dla Teleskopu.


 
W muzeum w Szreniawie

Klasy 2B i 1C na zajęciach w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - odbyła się lekcja muzealna na temat zwyczajów ziemiaństwa na przełomie XIX i XX wieku oraz funkcjonowania gospodarstwa rolnego w tamtym okresie, a także warsztaty kulinarne wyrobu żywności tradycyjnymi metodami.

 


 
Zielony dzień św. Patryka

Współpraca z Fundacją Kultury Irlandzkiej zaowocowała warsztatami w języku angielskim, które poprowadził dla klasy 1C John McGowan ze szkoły językowej w Derry (Irlandia Północna). Był to jeden z punktów programu «Zielonego dnia św. Patryka», którego organizacja zajęła się własnie klasa 1C.

 


 
Z wizytą w Radiu Emaus

Ksiądz A. Muńko zorganizował wycieczkę do Radia Emaus.


 
Zwiedzanie ZK we Wronkach

Przyszli prawnicy wzięli udział w wyjeździe do Zakładu Karnego we Wronkach.


 
Udział w rozprawach sadowych

W dniach 7 oraz 14 grudnia 2017 r., uczniowie klasy 3C, a następnie 2C przypatrywali się rozprawom, toczącym się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Była to nie tylko znakomita okazja zapoznania się z przebiegiem prawdziwego postępowania karnego, z udziałem stron, świadków oraz biegłych, ale także kapitalna lekcja wychowawcza.

 


 
Lekcje muzealne w Centrum Kultury Zamek

1 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 3C zwiedzali wystawę poświęconą twórczości Fridy Kahlo oraz Diega Rivery. Podczas godzinnego wykładu poznali sylwetki obydwu malarzy, historie ich burzliwego i twórczego związku, a także kontekst historyczny ich działań i prac. Dowiedzieliśmy się jak odczytywać postać i twórczość Fridy Kahlo jako ikony popkultury jaką jest dla współczesnych odbiorców. Wystawę można obejrzeć CK Zamek do 21 stycznia. POLECAMY!

W styczniu 2018 r. w podobnych zajęciach uczestniczyła klasa 1C.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Konkurs 1 z 12

Klasa 3C jest organizatorem konkursu wiedzy 1 z 12 . Za nami eliminacje, została wyłoniona finałowa dwunastka. Ostateczna rozgrywka miała miejsce w Dniu Patronki 8 grudnia. Więcej informacji.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Słowiańskie recytacje

Każdego roku w Poznaniu odbywa się konkurs recytatorski poezji słowiańskiej "Słowiańskie recytacje" w instytucie Filologii Słowiańskiej UAM. Inicjatywą organizatorów jest zaprezentowanie bogactwa poezji tworzonej w różnych językach słowiańskich, na przykład rosyjskim, polskim, białoruskim, ukraińskim. Konkurs przebiega w przytulnej atmosferze, uczestnicy starają się przekazać jak najwięcej emocji. 13 listopada 2017 roku odbył się kolejny konkurs "Słowiańskie recytacje" . Wzięła w nim udział uczennica klasy 2C Khrystyna Gavryshkiv i recytowała wiersze w dwóch językach : - j. rosyjskim "Жди меня и я вернусь" K. Simonow - j. ukraińskim "Замість тисячі слів - кілька серцю важливих зупинок" O. Karpiewicz.


 
W Sądzie Okręgowym w Poznaniu

W poniedziałek 27 listopada 2017 r. uczniowie klasy 1C uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji zorganizowanej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W jej ramach zostali zaznajomieni z jego strukturą oraz codziennym działaniem. Licealiści zostali oprowadzeni po budynku sądu, zajrzeli w każdy jego zakamarek: od biura podawczego, przez bibliotekę, archiwum po salę przesłuchań i zatrzymań. Tę część spotkania prowadziła Pani Katarzyna Błaszczak, pracownik administracyjny Sądu Okręgowego. Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Panią sędzią Joanną Ciesielską-Borowiec, która opowiedziała młodzieży o specyfice pracy sędziego i uświadomiła zagrożenia jakie wiążą się wchodzeniem w konflikt z prawem. Na zakończenie młodzież mogła udowodnić swą nieskazitelność poprzez darmowe złożenie wniosku o potwierdzenie niekaralności do Krajowego Rejestru Karnego. 

Społeczność szkoły wyraża wdzięczność i podziękowanie wszystkim pracownikom Sądu Okręgowego za ciekawe spotkanie i poświęcony nam czas.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Lekcja w prokuraturze

W czwartek 23 listopada 2017 r. uczniowie 1C i 2C, czyli klas o profilu prawniczym, uczestniczyli w spotkaniu z panią Magdaleną Mazur-Prus, Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Pani prokurator zapoznała naszych uczniów ze strukturą i zadaniami organów ścigania w Polsce a także podzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Prelekcja połączona była ze zwiedzaniem gmachu poznańskich prokuratur przy ulicy Solnej.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Koncert muzyki dawnej w Auli Nova

Grupa uczniów głównie z klas humanistycznych wraz z opiekunami spędziła wieczór 21 listopada 2017 r. w auli Akademii Muzycznej w Poznaniu na koncercie muzyki klasycznej Szkiełkiem i okiem. Wykonawcą była orkiestra Arte dei Suonatori. Piękna muzyka, wspaniali wykonawcy, niezapomniane wrażenia.


 
Na sesji naukowej w IPN

16 listopada 2017 r. uczniowie 1C wzięli udział w Międzynarodowym sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”. Wewnętrzne i międzynarodowe reperkusje rewolucji w Rosji. Sesja składała się z cyklu wykładów dot. genezy rewolucji 1917 roku oraz jej skutków w polityce i życiu codziennym. Każdy z wykładów przedstawiał inny aspekt zagadnienia.

Więcej tutaj

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Na wykładach na UAM

Wykłady naukowe dla pracowników UAM czy sprawdzony sposób na powtórkę przed maturą. Trzecioklasiści z klas z rozszerzonym oznaczeniem.