wersja do druku 

 

I PÓŁROCZE

1 września 2020 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

9 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I po szkole podstawowej,

klas IIB, IIC, IID po szkole podstawowej i  IIIB, IIIC po gimnazjum

10 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas II po gimnazjum,

klasy IIA po szkole podstawowej i klasy IIIA, IIID, IIIE, IIIF po gimnazjum

14 października 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2020 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

18 grudnia 2020 r.

Termin wystawienia ocen proponowanych

23 grudnia - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 r.

Nowy Rok

4 - 15 stycznia  2021 r.

Ferie zimowe

6 stycznia 2021 r.

Święto Trzech Króli

25 stycznia 2021 r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych

 

 

 

 

 

 

II PÓŁROCZE
1 kwietnia — 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia 2021 r.

Termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach  maturalnych
14 kwietnia 2021 r.

Zebrania  wychowawców z rodzicami klas III 

23 kwietnia 2021 r.

Termin wystawienia ocen końcowych dla kas trzecich

26 kwietnia 2021 r.

Egzaminy podwyższające oceny końcowe w klasach trzecich

26 - 30 kwietnia 2021 r.

Drzwi otwarte on-line

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

1  maja 2021 r.

Święto Pracy

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 - 7 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

3 czerwca 2021 r.

Święto Bożego Ciała

4 czerwca 2021 r.

Dzień wolny od zająć dydaktycznych

7 czerwca 2021 r.

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2021 r.

Termin wystawienia  rocznych ocen klasyfikacyjnych

21 czerwca 2021 r.

Egzaminy podwyższające roczne oceny klasyfikacyjne

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste zakończenie roku szkolnego

28 czerwca — 31 sierpnia 2021r.

Ferie letnie

5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego