XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Proponowane klasy 2023/2024

W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu planuje się utworzyć w roku szkolnym 2023/2024 następujące klasy pierwsze:

Symbol
oddz.
Nazwa
klasy
Przedmioty
wiodące
Przedmioty przeliczane
na punkty
Drugi język obcy
do wyboru
1Aklasa ekonomiczna
profil matematyczno – geograficzno – językowy
matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy
język hiszpański (dla początkujących lub kontynuacja)
1Bklasa humanistyczna
profil teatrologiczno – filmoznawczy
język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
historia
język obcy
język hiszpański
(z rozszerzoną liczbą godzin)/
język niemiecki (kontynuacja)
1Cklasa humanistyczna
profil prawniczy
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
język hiszpański (dla początkujących)/
język niemiecki (kontynuacja)
1Dklasa medyczna
profil biologiczno – chemiczny
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
język hiszpański(dla początkujących lub kontynuacja)
1Eklasa politechniczna
profil matematyczno – informatyczno – językowy
matematyka
informatyka
język angielski
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
język hiszpański (dla początkujących)/
język niemiecki (kontynuacja)
1Fklasa ekonomiczna
profil matematyczno – geograficzno – językowy
geografia
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy
język niemiecki (dla początkujących lub kontynuacja)
1Gklasa medyczna
profil biologiczno – chemiczny
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
język hiszpański(dla początkujących)/
język niemiecki
(kontynuacja)

Uwaga!

  • Język angielski: język wiodący, kontynuacja nauki z lat poprzednich.
  • Drugi język obcy: język hiszpański od podstaw lub kontynuacja, język niemiecki – kontynuacja (poza klasą 1F).
  • W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Skip to content