XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Spacer dendrologiczny

W czwartek 15 września klasa 3c uczestniczyła w zajęciach terenowych pod tytułem „Spacer dendrologiczny” w Parku Cytadela. Zajęcia prowadził pan Adam Suwart (absolwent naszego liceum), który w bardzo interesujący sposób przedstawił nam zarówno historyczne, społeczne jak i przyrodnicze walory parku. Czekamy na kolejne lekcje poza murami szkoły.

Zajęcia odbyły się dzięki współpracy szkoły z Zarządem Zieleni Miejskiej w ramach projektu samorządu uczniowskiego „50 drzew na 50-lecie szkoły”

Skip to content