XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Minimalne progi punktowe w 1. rekrutacji

1A klasa ekonomiczna: profil matematyczno-geograficzno-językowy – od 164,20 pkt.

1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy – od 160,45 pkt.

1C klasa humanistyczna: profil prawniczy – od 160,20 pkt.

1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny – od 165,15 pkt.

1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny – od 165,55 pkt.

1 E klasa politechniczna: 1E2 profil matematyczno-informatyczny – od 167,90 pkt.

Skip to content