XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Klasa F ekonomiczna

Profil Geograficzno-MATEMATYCZNo-językowy

Dlaczego warto wybrać tę klasę / profil?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geologia, gospodarka wodna, turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem;
  • UP: ochrona środowiska, ekoenergetyka, biotechnologia, informatyka i agroinżynieria, inżynieria rolnicza, leśnictwo, architektura krajobrazu, polityka społeczna, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, ekonomia, finanse i rachunkowość;
  • UEP: finanse i rachunkowość, ekonomia: kierunek prawno – ekonomiczny, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, finanse i rachunkowość biznesu.
 • To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.
 • Klasa współpracuje z Wydziałem Anglistyki UAM.
 • Pozwala rozwijać umiejętności językowe poprzez warsztatowe wyjazdy „Londyn i miasta Anglii” z poznańskim biurem HELLO English Culture Centre.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a w szczególności geografią i ekonomią.
 • Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i matematycznych i ekonomicznych.
 • Nauczanie odbywa się również poza budynkiem szkoły – poprzez lekcje muzealne, warsztaty w Palmiarni , wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, akcje proekologiczne.
 • Uczniowie mają możliwość poznawania regionu i kraju. 
 • Umożliwia uczniom udział w olimpiadach ekonomicznych: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadzie Przedsiębiorczości i to z sukcesami.
 • Pozwala rozwijać zainteresowania finansami, bankowością i ubezpieczeniami poprzez udział w takich projektach jak: Szkolna Internetowa Gra GiełdowaLekcje z ZUS czy projekt organizowany przez Wydział Promocji Miasta Poznania: Tydzień SSC/BPO
 • Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, którzy regularnie odwiedzają naszą szkołę w ramach Dni Przedsiębiorczości organizowanych na terenie naszej szkoły.
 • W praktyczny sposób umożliwia uczniom przygotować się do takich wyzwań jak: poszukiwanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej czy rozliczania się z podatków.
 • Zajęcia z pracownikami akademickimi dają przedsmak studiowania.

Klasa akademicka

 • Klasa funkcjonuje na podstawie umowy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego UEP w Poznaniu (od r. 2014).
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
 • Klasa patronacka Wydziału Anglistyki UAM.

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

geografia

Czy wiesz, że:

 • dżdżownice są w stanie „przetrawić” około 30-50 ton gleby/ha w ciągu roku,
 • ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym mogą przemieszczać się z prędkością 7 m na rok, a barchany na pustyni Kyzył – Kum – 22 km w ciągu roku,
 • odnotowano, że deszcz o rekordowej kwaśności spadł w Szkocji – miał 2,4 pH i był kwaśniejszy od soku cytrynowego,
 • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie,
 • Finlandia posiada ponad 60 000 jezior,
 • niemal cała Long Island w Nowym Jorku jest moreną powstałą w trakcie ostatniego zlodowacenia?

To tylko kilka z ciekawostek, które poznasz na lekcjach geografii w tej klasie.

matematyka

„Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.” (David Hilbert)

 • Jeżeli wierzysz, że każdy problem, każde zadanie można rozwiązać, jeżeli interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, to klasa z poszerzonym programem matematyki jest jak najbardziej dla Ciebie.
 • To tu zyskasz niezbędne teoretyczne podstawy z matematyki, dowiesz się, czym jest słynny rachunek różniczkowy funkcji, geometria analityczna oraz szereg geometryczny, ale przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.

język angielski

Jeśli

 • chciałbyś swobodnie porozumiewać się językiem angielskim w normalnych sytuacjach komunikacyjnych i tych bardziej formalnych,
 • chciałbyś poznać i umieć wykorzystać słownictwo z zakresu ekonomii i biznesu,
 • interesują Cię spotkania i lekcje z native speakerami,
 • chcesz poznać Londyn i miasta Anglii na warsztatach językowych, brać udział w webinariach o tematyce biznesowej, w wykładach w języku angielskim,

Języki obce

język angielski kontynuacja) – zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język niemiecki (dla początkujących lub kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

Skip to content