XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Więcej klas pierwszych 1F geograficzno- matemat.

Klasa 1F gegraficzno-matematyczna

 • Patronat sprawuje Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
  Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
  To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych.
  Pozwala rozwijać zainteresowania przedmiotami matematycznymi i przyrodniczymi, a szczególnie geografią i ekonomią.
 • Umożliwia uczestniczenie w lekcjach  i spotkaniach  o tematyce ekonomicznej.
 • Umożliwia uczestniczenie w lekcjach muzealnych, warsztatach w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach, akcjach proekologicznych.
  Daje możliwość poznawania regionu i kraju.
  Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych, matematycznych i ekonomicznych.
 • Umożliwia uczniom udział w olimpiadach ekonomicznych: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadzie Przedsiębiorczości i to z sukcesami.
 • Pozwala rozwijać zainteresowania finansami, bankowością i ubezpieczeniami poprzez udział w takich projektach jak: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Lekcje z ZUS czy projekt organizowany przez Wydział Promocji Miasta Poznania: Tydzień SSC/BPO.
  Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, którzy regularnie odwiedzają naszą szkołę w ramach Dni Przedsiębiorczości organizowanych na terenie naszej szkoły.
 • W praktyczny sposób umożliwia uczniom przygotować się do takich wyzwań jak: poszukiwanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej czy rozliczania się z podatków.
  •Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na UAM (na takich kierunkach jak np. geografia, turystyka i rekreacja), na Uniwersytecie Przyrodniczym (np. rachunkowość, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu) czy Uniwersytecie Ekonomicznym (np. towaroznawstwo, finanse i bankowość, rachunkowość, zarządzanie czy marketing ).
 • Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są geografia i matematyka.
 • Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).
 • Punktowane przedmioty: geografia, język obcy.
 • Cykl kształcenia: 4 lata.
Skip to content