XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Odbiór świadectw dojrzałości 2022

Świadectwa dojrzałości (wyniki egzaminów maturalnych) zostaną wręczone absolwentom przez wychowawców 

we wtorek 05 lipca  2022 r. o godz. 12.00.

Skip to content