XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Odbiór świadectw dojrzałości 2024

Świadectwa dojrzałości (wyniki egzaminów maturalnych) zostaną wręczone absolwentom przez wychowawców 

we wtorek 09 lipca  2024 r. o godz. 12.00.

Skip to content