XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Egzaminy poprawkowe

EGZAMIN POPRAWKOWY

w XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Rok szkolny 2022/2023

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I, II, III odbędą się w dniach:

29 sierpnia 2023 r. (wtorek)  

–  egzamin poprawkowy z języka polskiego

 część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 10.00

–  egzamin poprawkowy z matematyki

część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 10.00

–  egzamin poprawkowy z biologii

część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 9.30

Skip to content