XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

EGZAMIN POPRAWKOWY

w XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Rok szkolny 2021/2022

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I, II, III odbędą się w dniach:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)  

–  egzamin poprawkowy z języka polskiego i biologii

 część pisemna:

język polski  godz. 8.00 – 9.30

biologia   godz. 8.00  – 9.00 

 część ustna:

język polski  od godz. 11.30

biologia godz.  10.00

26 sierpnia 2022 r. (piątek)

–  egzamin poprawkowy z matematyki

część pisemna:

matematyka  godz. 8.00 – 9.30

 część ustna:

matematyka   od godz. 10.30

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)  

– egzamin klasyfikacyjny z języka polskiego

część pisemna:

godz. 8.00 – 9.30

część ustna:

 od godz. 11.30

26 sierpnia 2022 r. (piątek)

– egzamin klasyfikacyjny z historii

część pisemna:

 8.00 – 9.30

część ustna:

od godz.10.00

Skip to content