XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Egzaminy poprawkowe

EGZAMIN POPRAWKOWY

w XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Rok szkolny 2023/2024

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I, II, III odbędą się w dniach:

26 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)  

–  egzamin poprawkowy z języka polskiego

 część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 10.00

–  egzamin poprawkowy z chemii

część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 10.00

27 sierpnia 2024 r. (wtorek)  

–  egzamin poprawkowy z matematyki

część pisemna:

  • godz. 8.00

 część ustna:

  • od godz. 10.00

–  egzamin poprawkowy z historii

część pisemna:

  • godz. 8.00

część ustna:

  • od godz. 10.00
Skip to content