2014-10-29

29 października 2014 r. w Galerii Akademickiej Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu odbyło się wydarzenie artystyczne Inaczej w ramach VIII Jesiennego Wernisażu, w którym wzięli udział wolontariusze z XII LO wraz z opiekunem.

Nasi uczniowie, Marta Włodarczyk i Jakub Wilk, odczytali wiersze i krótkie utwory epickie autorstwa osób niepełnosprawnych, mających duże problemy z komunikacją werbalną. Odczytywanie utworów było przeplatane grą i śpiewem harfistki p. Barbary Karlik. Publiczność stanowiły głównie osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami i opiekunami oraz wolontariusze z kilku poznańskich szkół.