2020-01-14

Nasz szkoła podjęła współpracę z Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach konkursu matematycznego dla szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Podczas V Seminarium Naukowego pt. Matematyczne Laboratorium Kultury nasi uczniowie wystąpią z prelekcją dla uczniów z kl. 7-8.

Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym:

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka

- JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego

- Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dr hab. Zbyszka Melosika

- Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

- Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego

- Wielkopolskiego Kuratora Oświaty p. Elżbiety Leszczyńskiej

Matematyczne Laboratorium Kultury odbędzie się 12 lutego 2020 roku na terenie Kampusu UAM Ogrody, na Wydziale Studiów Edukacyjnych o godz. 12:00 w Auli WSE UAM / ul. Szamarzewskiego 89 / bud. D.