Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geologia, gospodarka wodna, turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem,
  • UP: ochrona środowiska, ekoenergetyka, biotechnologia,
  • AWF: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, sport, dietetyka, turystyka i rekreacja.
 • To profil dla osób pragnących połączyć dobre wykształcenie ze sprawnością i tężyzną fizyczną, interesujących się anatomią człowieka, fizjologią wysiłku fizycznego, dietetyką, planowaniem procesu treningowego i rekreacją.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem, rehabilitacją, treningiem sportowym, biologią i geografią.
 • Przygotowuje do udziału w zawodach sportowych, konkursach geograficznych i biologicznych.

 

Klasa sportowa - patronat Akademii Piłkarskiej Reissa

 • Klasa sportowa dla chłopców o profilu piłka nożna. Połącz dobre wykształcenie ze swoja pasją.
 • Piłka nożna - 6 h tygodniowo, treningi specjalistyczne prowadzone przez trenera Akademii Piłkarskiej Reissa po zajęciach szkolnych.
 • Test sprawnościowy dla klasy sportowej odbędzie się 4 czerwca 2019 r.  (wtorek) w godzinach 17.45- 19.30 na boisku przy ul. Armii Poznań.

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Wybór przedmiotu rozszerzonego w klasie sportowej (biologia / geografia) odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z danego przedmiotu zdecyduje liczba chętnych (min. 14 osób).

geografia

Czy wiesz, że:

 • dżdżownice są w stanie „przetrawić” około 30-50 ton gleby/ha w ciągu roku,
 • ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym mogą przemieszczać się z prędkością 7 m na rok, a barchany na pustyni Kyzył – Kum – 22 km w ciągu roku,
 • odnotowano, że deszcz o rekordowej kwaśności spadł w Szkocji – miał 2,4 pH i był kwaśniejszy od soku cytrynowego,
 • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie,
 • Finlandia posiada ponad 60 000 jezior,
 • niemal cała Long Island w Nowym Jorku jest moreną powstałą w trakcie ostatniego zlodowacenia?

To tylko kilka z ciekawostek, które poznasz na lekcjach geografii w tej klasie.

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu nauki uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja) - zakres rozszerzony

 

język niemiecki / rosyjski (do wyboru):

Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

 

język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 • O języku rosyjskim mówi się: „ Jest to język przeszłości i język przyszłości”, pod względem popularności zajmuje on jedno z czołowych miejsc na świecie.
 • Dziś ma rangę języka międzynarodowego i posługuje się nim około 300 milionów ludzi.
 • W całej Azji Środkowej, Mongolii, na Ukrainie i Białorusi bez większych trudności porozumiemy się w tym języku. Również wielu mieszkańców Chin posługuje się nim w stopniu komunikatywnym.
 • Władanie nim w znacznym stopniu ułatwia poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem naszego CV.
 • Język rosyjski jest najbardziej melodyjnym językiem na świecie.
 • Warto nauczyć się go choćby po to, by być dumnym z opanowania języka Tołstoja, Puszkina, Dostojewskiego i wielu innych znanych pisarzy rosyjskich.
 • Stał się on językiem nie tylko potrzebnym, ale i modnym, dlatego młodzi ludzie coraz częściej rozpoczynają jego naukę.
Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.