2019-04-26

Uwaga! Uczniowie klas I i II

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych na mocy Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1603:
29 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja, 6 maja, 7 maja, 8 maja 2019 r.


 

Wszystko o egzaminie maturalnym - zakładka Matura 2019 oraz strona CKE


 

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych

 

Data

Egzamin
godz. 9.00

Egzamin
godz. 14.00

poniedziałek
6 maja 2019 r.
język polski PP  język polski PR
wtorek
7 maja 2019 r.
matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PR
środa
8 maja 2019 r.
język angielski PP język angielski PR
język angielski DJ
czwartek
9 maja 2019 r.
matematyka PR filozofia PR
piątek
10 maja 2019 r.
biologia PR

wiedza o społeczeństwie PR

poniedziałek
13 maja 2019 r.
chemia PR informatyka PR
wtorek
14 maja 2019 r.
 język niemiecki PP

język niemiecki PR

język niemieccki DJ

środa
15 maja 2019 r.
geografia PR historia sztuki PR
czwartek
16 maja 2019 r.
język rosyjski PP

język rosyjski PR

jezyk rosyjski DJ

piątek
17 maja 2019 r.
język francuski PP

język francuski PR

język francuski DJ

poniedziałek
20 maja 2019 r.
fizyka PR historia PR
wtorek
21 maja 2019 r.
język hiszpański PP

język hiszpański PR

ęzyk hiszpański DJ

środa
22 maja 2019 r.
język włoski PP

język włoski PR

język włoski DJ

czwartek
23 maja 2019 r.
języki mniejszości PP

języki mniejszości PR

wiedza o tańcu PR

historia muzyki PR


 

Czas trwania pisemnych egzaminów maturalnych

 

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania

język polski poziom podstawowy 170 minut
język polski poziom rozszerzony 180 minut
matematyka poziom podstawowy 170 minut
matematyka poziom rozszerzony 180 minut
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 minut
języki obce nowożytne poziom rozszerzony 150 minut

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180 minut
informatyka poziom rozszerzony

cz. I - 60 minut
przerwa - 30 minut
cz. II - 150 minut