2019-01-02

Włączając się w szereg przedsięwzięć, mających na celu upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego poczet sztandarowy szkoły dwukrotnie uczestniczył w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. w ceremonii organizowanej przez władze miasta specjalnie dla uczniów poznańskich szkół, następnie w czwartek, 27 grudnia 2018 r., w państwowej celebrze z udziałem Prezydenta RP.

Zaszczyt reprezentowania całej społeczności szkolnej w tych szczególnych wydarzeniach przypadł w udziale: Davidowi (3C) – jako chorążemu oraz Julii (3C) i Michalinie (3E), które wystąpiły w asyście pocztu.