2019-03-03

 W dniach 1-3 marca 2019 r. podczas Targów Edukacyjnych ODN w Poznaniu realizował akcję charytatywnąŚcigajmy się i pomagajmy, razem zbierając kilometry!”dla podopiecznych Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja"w Kaliszu. Pięcioosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych przemierzały cenne kilometry w ciągu 10 minut. Przejechany dystans został przeliczony na pieniądze, które główny sponsor przekazał 3 marca na ręce przedstawiciela Fundacji. Naszą szkołę reprezentowało 40 uczniów. Wolontariusze przejechali 272km i w ten sposób zebrali dla podopiecznych fundacji 270zł. Jeden z nich – Norbert Gracz pobił rekord, który wyniósł 10,6 km. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za wysiłek i poświęcony czas.