2019-04-13

Zapraszamy na Naradę Obywatelską o Edukacji rodziców, nauczycieli, urzędników, samorządowców i uczniów naszej szkoły.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 16 kwietnia o godzinie 17.30 w naszym liceum.

Przewidywany czas Narady to ok 2-3 godzin.

Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiej akcji Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE) zainicjowanej przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel, których celem jest zaproszenie reprezentantów różnych środowisk do wspólnej rozmowy na temat polskiej szkoły i potrzeb wszystkich grup z nią związanych.

Chcemy wspólnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji w oświacie, zastanowić się nad kierunkiem zmian, które powinny w polskiej szkole być przeprowadzone. Organizując naradę w naszej społeczności, chcemy budować porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli, wyjść poza aktualnie trwający spór o płacowym charakterze i wskazać jego systemowy charakter, chcemy wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, chcemy zbudować szerokie i konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

Z poważaniem,

Agata Fowles

Barbara Pniewska

Do zobaczenia!

Więcej informacji na stronie: www.naradaobywatelska.pl

https://www.facebook.com/NaradaObywatelskaOEdukacji/