2018-01-29

Podczas wizyty gości z Iwano-Frankiwskiej w ramach uczniowskiej wymiany polsko-ukraińskiej wzięły udział w akcji zbierania książek dla młodzieży. Dzisiaj otrzymaliśmy definicję z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.